Buzağı Yemi

Geviş getiren hayvanların yemleri, beslenmesi, kritik dönemleri, besin madde gereksinmeleri, rasyonlarının hazırlanması konularında zooteknik, veteriner, teknisyenler ve üreticilerin yeterli bilgi ve pratik birikiminin olması, kaliteli hayvansal üretim yanında ekonomikliğin gerçekleştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

Yağan buzağı yemleri tahıl ağırlıklı ve kaliteli hammadelerle hazırlanmıştır.
İşkembeyi hızlı geliştirir. Sütten kesmeyi kolaylaştır.
Buzağının hızlı gelişimi ve gürbüz olmasını sağlar. Ayrıca bir katkı gerektirmez.
Buzağı başlangıç yemi, 0-2, buzağı büyütme.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;
Düveler cinsi olgunluk öncesinde (<200-300 kg) 800 g/gün’den hızlı canlı ağırlık kazanacak şekilde beslenirler ise meme bezleri yağlanmaktadır. Bu da ilk laktasyon süt verimini 500-1000 L düşürebilmektedir.
Cinsi olgunluk dönemi öncesinde 700 g/gün canlı ağırlık kazancı yeterli ve uygundur.
Cinsi olgunluktan sonra canlı ağırlık kazancının yüksek tutulmasının süt verimine olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak aşırı kondisyona da neden olunmamalıdır.
Aşırı kondisyonlu hale getirilen düvelerde doğum güçlüğü yaşanabilir. Doğum sonrasında metabolik rahatsızlık görülme riski artabilir.
Yeterli ve sağlıklı gelişim sağlayan düveler ergin canlı ağırlıklarına daha yakın olacaklarından süt verimleri yetersiz beslenen düvelere göre daha yüksek olacaktır.
Düvelerin yaşı ve kondisyonuna göre günlük canlı ağırlık kazancı 700-900 g/gün arasında değişebilir.